הצעה לסילבוס

כדי להקל עליך ועל הסטודנטים שלך, אנו ממליצים לצרף לסילבוס הקורס שלך את מסמך "תיאור פרויקט להעלות ערך". באפשרותך לשנות ולעדכן אותו כראות עיניך, תוך שמירה על הכללים המנחים. כך נוכל להמשיך לעמוד לרשותכם בכל שלבי הפרויקט. בהצלחה!

להורדת המסמך