לחדש

היום אוניברסיטאות בעולם כבר יודעות, שלהעלות ערך זה לחדש ולפרוץ דרך!
מזמינים אותך לקרוא חדשות וסיפורי הצלחה של מרצים מישראל ומהעולם ששילבו את ויקיפדיה בתכנית הלימודים.